Al 30 jaar heb ik een praktijk in aanvullende geneeskunde. Ik ben begonnen als kinesioloog, daarna ben ik NLP, Hypnotherapie, Ret en aanverwante psychologische opleidingen gaan doen.

In de tweede helft van de jaren negentig heb ik mijn studie Acupunctuur afgerond aan de International Free University van Maastricht. In die opleiding wordt veel aandacht besteed aan de achterliggende filosofie. Bovendien wordt gestreefd naar een integratie met de antroposofie. Deze aspecten zijn belangrijk voor mij in mijn persoonlijk leven en ook in mijn praktijk.

Hoewel ik eigenlijk al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heb, doe ik mijn werk met zoveel plezier dat ik nog graag jaren doorga.