Wat is acupunctuur?

Een paar duizend jaar geleden ontstond er in China een nieuwe geneeswijze. In de westerse wereld wordt deze kortweg Traditional Chinese Medicine (TCM) genoemd.
Deze geneeswijze valt onder te verdelen in:

Acupunctuur
Kruiden
Tuina (massage)

Oorspronkelijk was deze geneeswijze preventief. De chinese dokters reisden rond en bezochten hun patienten. Dan werden er leefregels gegeven, voedingsadviezen, bewegingsadviezen. En soms kregen mensen massages, acupunctuur en/of kruiden.

Tegenwoordig wordt de acupunctuur vooral curatief gebruikt, dat wil zeggen dat bij klachten/ziektes mensen naar een acupuncturist gaan.
Volgens de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, is acupunctuur effectief bij:

Ziekten van de ademwegen
Ziekten van de ogen
Ziekten in de mond
Maag- en darmziekten
Verschillende neurologische ziekten
Verschillende aandoeningen aan het skelet

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat acupunctuur op andere gebieden niet kan werken.
In tegendeel!
Omdat de TCM uitgaat van de idee dat in zaken van ziekte en gezondheid alles een kwestie is van evenwicht, van balans, en daarom steeds streeft naar een behandeling waarbij de balans van de patiënt hersteld wordt; kunnen eigenlijk alle klachten met TCM behandeld worden. Niet alle klachten verdwijnen, een acupunctuurnaald is geen toverstokje, maar meestal kun je een zekere verlichting van de klachten bereiken.

Bij de chinezen draait alles om evenwicht, om balans

Ze gaan ervan uit, dat er banen in het lichaam zijn waar energie door stroomt. Deze banen zijn symmetrisch in het lichaam aanwezig, aan beide kanten van de middenlijn. Deze banen zijn ofwel yang, dan komen ze uit de hemel en gaan naar de aarde, ofwel yin, dan komen ze uit de aarde en gaan naar de hemel.
Steeds horen een yin en een yang meridiaan bij elkaar (voor het evenwicht)
Ze worden vaak geprojecteerd in een cirkel, om aan te geven dat de energie steeds doorstroomt, en wel in 24 uur door alle meridianen. Het is niet zo dat de meridianen een tijdje ‘leeg’ zijn, er is altijd overal energie, maar iedere twee uur heeft een meridiaan extra energie.

meridianen acupunctuur

De mens staat tussen hemel een aarde. En heeft invloeden zowel uit de hemel als uit de aarde. Vanuit de kosmos komen verschillende soorten straling. Sommige kunnen we maar zeer verdund verdragen, maar allemaal hebben we ze nodig om gezond te blijven. Een van mijn leermeesters, dr. Scott, is gepromoveerd op een onderzoek op kippen. Hij zette twee identieke toompjes kippen, met hetzelfde voer in twee hokken naast elkaar. Het ene hok had een loden dak, het andere niet. Binnen veertien dagen waren de koppen onder het loden dak lusteloos en ziek. Volgens hem moet ieder mens eigenlijk vier uur per etmaal minimaal onder de blote hemel verblijven.

De meridianen zijn vernoemd naar organen, daar hebben ze ook mee te maken, maar ze vallen niet samen. Het gaat om de energie die te maken heeft met die organen.

Het hemel en aarde van yang en yin kun je vertalen als niet-materieel en materieel. Als psychisch en lichamelijk, mentaal en emotioneel. Voelen doe je immers met je lichaam.
Hierdoor wordt meteen duidelijk dat acupunctuur niet alleen lichamelijke gevolgen heeft, maar ook al die andere gebieden bestrijkt. Ja zelfs is het zo dat in de chinese opvattingen de psyche voorop staat in de behandelingen. ‘Automatisch’ gaat het lichaam dan mee.

Aangezien deze vermenging altijd meespeelt, krijg je dus een heel natuurlijke manier van beter worden, de mens bestaat immers niet alleen uit lichaam of alleen uit geest. Al die gebieden werken op elkaar in.

Prikkels aan het systeem

Door op bepaalde punten op deze banen te prikken, geeft de acupuncturist prikkels aan het systeem om een beter, gezonder evenwicht te bereiken. Er is keus uit ongeveer 680 punten!
Om tot een verantwoorde keuze te komen zal de acupuncturist eerst een onderzoek doen. Dit bestaat o.a. uit het bekijken van de tong, en het voelen van de pols. In de pols zijn alle 12 energiebanen, oftewel meridianen, te voelen.
De meridianen zijn onderverdeeld in yin en yang, zoals volgens de chinese filosofie alles in de wereld te verdelen valt in yin en yang. Maar: yin heeft altijd een beetje yang in zich, en yang heeft altijd een beetje yin in zich. Niets is absoluut, alles is betrekkelijk en alles is veranderlijk.